Parasound 5250 New Classic: Sự trở lại của dòng ampli lý tưởng | Tạp Chí Nghe Nhìn | Đọc Tạp Chí | Tạp Chí | Tạp Chí Online | Tạp Chí Công Nghệ | Công Nghệ Số | Doc Tap Chi | doctapchi.com

Có 3 Bình Luận

  1. Frencheska says:

    Cool! That’s a clever way of looknig at it!

Bình Luận Bài Viết

*