Sự Tuyệt Vời Của Thượng Đế
Ông vua xe hơi, Henry Ford sau khi chết được đưa lên thiên đàng. Tại cổng thiên đàng có Thánh St Peter chờ sẵn để đón Ford.Vừa gặp Ford, Thánh ... xem thêm