Chơi ảnh lắm công phu
Những ai yêu nhiếp ảnh hẳn sẽ tốn một khoản không nhỏ cho việc trang bị phụ kiện, thậm chí chi phí cho phụ kiện còn nhiều hơn cho chiếc ... xem thêm